Chọn lọc :
Tupi Juiz de Fora MG
0
90+8'
1
North Esporte Clube
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.91 3.00 3.75 0.98 0.50 0.83 1.03 2.25 0.78
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.90 3.05 3.95 0.90 0.50 0.75 1.10 2.50 0.60
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.90 3.00 3.80 0.94 0.50 0.79 0.99 2.25 0.75
Pinnacle
HK
Independiente FSJ
2
90+8'
0
Camboriu SC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
USM Alger
0
Hiệp phụ
1
Young Africans
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.73 3.30 4.20 1.01 0.75 0.83 1.00 2.25 0.82
Ladbrokes 1.80 3.10 4.25 1.25 2.50 0.57
Bet365 1.83 3.40 3.60 0.90 0.50 0.95 1.02 2.25 0.82
SNAI
William hill 1.70 3.40 4.40 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 1.73 3.30 4.20 1.03 0.75 0.76 0.93 2.25 0.84
Wade
Mansion88 1.74 3.25 4.20 1.00 0.75 0.84 0.99 2.25 0.83
Interwetten 1.77 3.35 4.30 1.20 2.50 0.60
10Bet 1.71 3.25 4.50 0.96 0.75 0.78 0.90 2.25 0.79
188Bet 1.73 3.30 4.20 1.02 0.75 0.84 1.01 2.25 0.83
12Bet 1.74 3.25 4.20 1.00 0.75 0.84 0.99 2.25 0.83
Sbobet 1.72 3.40 4.10 0.74 0.50 1.11 0.98 2.25 0.84
WewBet 1.72 3.25 4.26 1.00 0.75 0.84 0.99 2.25 0.83
18Bet 1.75 3.40 4.30 0.77 0.50 1.01 0.92 2.25 0.80
Pinnacle 1.74 3.38 4.78 0.92 0.75 0.85 0.92 2.25 0.85
HK
Caboolture FC U23
0
45+5'
0
Logan Lightning FC U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.18 4.05 2.41 0.81 0.00 1.01 0.68 3.50 1.13
Ladbrokes
Bet365 2.25 3.75 2.50 0.80 0.00 1.00 0.80 3.50 1.00
SNAI
William hill 2.20 3.90 2.38
Betway
Easybet 2.18 4.10 2.41 0.83 0.00 0.96 0.69 3.50 1.15
Wade 2.25 3.75 2.45 0.80 0.00 0.95 0.85 3.75 0.93
Mansion88 2.20 3.90 2.45 0.82 0.00 1.02 0.66 3.50 1.19
Interwetten
10Bet
188Bet 2.18 4.05 2.41 0.82 0.00 1.02 0.69 3.50 1.14
12Bet 2.22 3.80 2.46 0.82 0.00 1.02 0.77 3.50 1.05
Sbobet
WewBet
18Bet 2.25 3.80 2.50 0.78 0.00 0.97 0.78 3.50 0.97
Pinnacle
HK
Lugano
2
81'
1
Young Boys
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.95 3.90 1.55 0.94 -0.75 0.76 0.90 3.00 0.70
Crown 26.00 6.30 1.13 1.35 0.00 0.62 1.28 3.50 0.64
Ladbrokes 46.00 6.00 1.12 0.25 2.50 2.50
Bet365 51.00 6.00 1.12 1.35 0.00 0.62 1.35 3.50 0.62
SNAI 4.50 4.00 1.65
William hill 23.00 5.00 1.14 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 26.00 6.30 1.13 1.41 0.00 0.64 1.36 3.50 0.65
Wade 29.00 5.75 1.13 1.28 0.00 0.62 1.10 3.50 0.73
Mansion88 53.00 5.60 1.13 1.42 0.00 0.62 1.42 3.50 0.60
Interwetten 45.00 6.00 1.15 1.10 -0.50 0.65 1.10 3.50 0.60
10Bet 39.00 6.00 1.14 1.07 0.00 0.67 1.27 3.50 0.58
188Bet 26.00 6.30 1.13 1.33 0.00 0.67 1.35 3.50 0.64
12Bet 45.00 5.30 1.15 1.38 0.00 0.64 1.25 3.50 0.70
Sbobet 55.00 4.80 1.17 1.42 0.00 0.62 1.47 3.50 0.58
WewBet 25.00 5.15 1.15 1.36 0.00 0.63 1.12 3.50 0.77
18Bet 33.00 5.50 1.13 1.21 0.00 0.62 1.05 3.50 0.71
Pinnacle 44.09 6.30 1.16 1.43 0.00 0.62 1.15 3.50 0.76
HK
Metalist Kharkiv
0
79'
1
Chernomorets Odessa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 12.50 7.10 1.11 1.07 -2.00 0.75 0.64 3.00 1.19
Ladbrokes 19.00 7.00 1.13 0.50 2.50 1.50
Bet365 19.00 6.50 1.12 0.85 -2.25 0.95 0.95 3.25 0.85
SNAI
William hill 11.00 5.50 1.20 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 19.00 6.50 1.13 0.86 -2.25 0.96 0.96 3.25 0.86
Wade 15.00 6.50 1.11 0.80 -2.25 0.98 0.98 3.25 0.80
Mansion88 9.90 5.50 1.22 1.01 -1.75 0.87 0.82 3.00 1.04
Interwetten 0.85 -1.50 0.85 0.80 2.50 0.90
10Bet
188Bet 12.50 7.10 1.11 1.11 -2.00 0.80 0.69 3.00 1.23
12Bet 10.00 5.60 1.21 1.01 -1.75 0.87 0.82 3.00 1.04
Sbobet 8.00 6.60 1.19 1.31 -1.75 0.64 0.57 2.75 1.40
WewBet 11.00 6.00 1.15 1.31 -1.75 0.60 0.69 3.00 1.14
18Bet 10.00 5.50 1.21 0.97 -1.75 0.83 0.91 3.00 0.89
Pinnacle 14.68 8.01 1.15 0.87 -2.25 0.94 0.90 3.25 0.90
HK
Rukh Vynnyky
0
80'
0
PFC Oleksandria
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 6.50 1.36 4.75 1.38 0.00 0.60 1.63 0.50 0.47
Ladbrokes 6.50 1.40 4.40 45.00 2.50 0.01
Bet365 6.00 1.44 4.75 1.15 0.00 0.67 1.67 0.50 0.45
SNAI 2.40 3.15 2.75
William hill 6.00 1.44 4.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 6.50 1.36 4.80 1.41 0.00 0.62 1.60 0.50 0.47
Wade 6.50 1.40 4.75 1.30 0.00 0.60 1.70 0.50 0.45
Mansion88 5.80 1.43 4.35 1.23 0.00 0.69 1.61 0.50 0.48
Interwetten 2.45 3.05 2.75 0.75 0.00 0.95 1.10 2.50 0.65
10Bet
188Bet 6.70 1.34 4.85 1.40 0.00 0.61 1.69 0.50 0.47
12Bet 5.70 1.45 4.25 1.23 0.00 0.69 1.56 0.50 0.50
Sbobet 6.40 1.34 4.60 1.29 0.00 0.65 1.72 0.50 0.44
WewBet 5.65 1.40 4.27 1.20 0.00 0.67 1.49 0.50 0.49
18Bet 6.00 1.44 4.40 1.28 0.00 0.63 1.49 0.50 0.51
Pinnacle 6.00 1.47 4.61 1.24 0.00 0.69 1.48 0.50 0.56
HK
FC Mynai
0
85'
3
Zorya
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 21.00 15.00 1.01 0.37 -0.25 2.04 2.17 3.50 0.32
Ladbrokes
Bet365 67.00 51.00 1.00 0.35 -0.25 2.10 2.30 3.50 0.32
SNAI 7.75 4.75 1.30
William hill 71.00 71.00 1.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 21.00 15.00 1.01 0.28 -0.25 2.10 2.20 3.50 0.30
Wade 67.00 13.00 1.01 0.40 -0.25 1.85 2.25 3.50 0.34
Mansion88 80.00 10.00 1.01 1.88 0.00 0.41 1.92 3.50 0.38
Interwetten 8.75 4.50 1.35 0.70 -1.50 1.05 0.90 2.50 0.80
10Bet
188Bet 21.00 15.00 1.01 2.17 0.00 0.36 2.32 3.50 0.31
12Bet 80.00 10.00 1.01 0.45 -0.25 1.75 1.78 3.50 0.42
Sbobet 24.00 5.40 1.12 0.40 -0.25 1.92 2.00 3.50 0.38
WewBet 7.15 4.31 1.33 1.05 -1.25 0.79 0.77 2.50 1.05
18Bet 67.00 51.00 1.01 0.42 -0.25 1.81 1.91 3.50 0.38
Pinnacle 8.41 5.21 1.33 0.81 -1.50 1.02 0.83 2.50 0.98
HK
Voskla
2
60'
0
FC Shakhtar Donetsk
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.36 3.45 2.59 0.85 0.00 1.03 0.92 2.50 0.94
Ladbrokes 2.50 3.10 2.50 0.87 2.50 0.85
Bet365 1.04 13.00 26.00 1.05 0.00 0.75 0.85 2.75 0.95
SNAI 2.50 3.00 2.50
William hill 1.04 13.00 36.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 1.04 13.00 26.00 1.06 0.00 0.76 0.84 2.75 0.99
Wade 1.06 10.00 31.00 0.70 -0.25 1.10 0.75 2.75 1.06
Mansion88 1.05 7.80 60.00 1.19 0.00 0.72 0.76 2.75 1.11
Interwetten 2.55 3.20 2.50 0.85 0.00 0.85 0.85 2.50 0.85
10Bet
188Bet 2.47 3.45 2.47 0.97 0.00 0.93 0.93 2.50 0.95
12Bet 1.05 7.70 57.00 1.19 0.00 0.72 0.72 2.75 1.16
Sbobet 1.09 5.80 34.00 0.75 -0.25 1.14 0.77 2.75 1.09
WewBet 2.61 3.42 2.24 0.62 -0.50 1.28 1.05 3.00 0.77
18Bet 1.04 11.50 38.00 1.11 0.00 0.73 0.79 2.75 1.03
Pinnacle 2.76 3.19 2.41 0.99 0.00 0.73 0.83 2.50 0.87
HK
Veres
1
82'
0
FC Inhulets Petrove
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.25 3.20 2.90 1.03 0.25 0.85 1.00 2.25 0.86
Ladbrokes 2.30 2.90 3.00 1.25 2.50 0.60
Bet365 2.40 3.25 2.75 0.75 0.00 1.05 0.97 2.25 0.82
SNAI 2.35 3.15 2.80
William hill 2.30 2.88 3.10 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.40 3.30 2.90 1.05 0.25 0.87 1.09 2.25 0.74
Wade 2.38 3.00 2.75 0.75 0.00 1.02 0.95 2.25 0.80
Mansion88 2.17 2.95 3.05 0.75 0.00 1.12 1.08 2.25 0.74
Interwetten 2.40 3.05 2.80 0.70 0.00 1.05 1.20 2.50 0.60
10Bet
188Bet 2.25 3.20 2.90 1.04 0.25 0.86 1.01 2.25 0.87
12Bet 2.17 2.98 3.05 0.99 0.25 0.87 1.03 2.25 0.81
Sbobet 2.34 3.20 2.64 1.05 0.25 0.83 1.04 2.25 0.82
WewBet 2.34 3.02 2.75 0.98 0.25 0.86 1.03 2.25 0.79
18Bet 2.35 3.20 2.85 1.01 0.25 0.80 0.95 2.25 0.82
Pinnacle 2.44 3.30 3.02 1.09 0.25 0.78 0.94 2.25 0.89
HK
Metalist 1925 Kharkiv
1
82'
1
Dynamo Kyiv
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 6.70 4.75 1.35 1.03 -1.25 0.85 0.82 2.75 1.04
Ladbrokes 0.67 2.50 1.10
Bet365 7.00 4.50 1.36 0.98 -1.25 0.83 0.83 2.75 0.98
SNAI 7.00 4.75 1.35
William hill 7.50 4.20 1.36 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 7.50 4.50 1.40 1.01 -1.25 0.91 0.84 2.75 1.06
Wade 7.00 4.33 1.33 0.91 -1.25 0.85 0.85 2.75 0.91
Mansion88 6.40 4.75 1.33 1.05 -1.25 0.81 0.80 2.75 1.02
Interwetten 7.00 4.80 1.37 0.70 -1.50 1.05 0.65 2.50 1.10
10Bet
188Bet 6.60 4.70 1.36 1.00 -1.25 0.90 0.83 2.75 1.05
12Bet 6.10 4.65 1.35 1.03 -1.25 0.83 0.80 2.75 1.04
Sbobet 5.60 4.90 1.36 1.03 -1.25 0.85 0.82 2.75 1.04
WewBet 6.20 4.29 1.37 1.00 -1.25 0.84 0.79 2.75 1.03
18Bet 7.00 4.50 1.36 0.95 -1.25 0.85 0.89 2.75 0.91
Pinnacle 8.71 4.77 1.38 1.01 -1.25 0.85 0.89 2.75 0.94
HK
Kolos Kovalyovka
1
79'
0
FC Lviv
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.04 7.60 15.50 0.73 2.25 0.97 0.69 3.00 1.01
Ladbrokes
Bet365 1.09 8.50 23.00 0.75 2.25 1.05 0.68 3.00 1.15
SNAI 1.08 8.25 18.00
William hill 1.13 6.50 17.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.10 8.00 17.00 0.75 2.25 0.97 0.71 3.00 1.01
Wade 1.06 8.00 22.00 0.95 2.50 0.83 1.00 3.25 0.78
Mansion88 1.11 6.60 21.00 1.05 2.50 0.83 0.96 3.25 0.90
Interwetten 1.10 8.50 23.00 0.90 2.50 0.80 1.10 3.50 0.65
10Bet
188Bet 1.04 7.60 15.50 0.74 2.25 0.96 0.70 3.00 1.00
12Bet 1.11 6.60 21.00 0.87 2.25 1.01 0.96 3.25 0.90
Sbobet 1.11 8.25 10.00 0.58 1.75 1.42 0.55 2.50 1.44
WewBet 1.10 6.95 14.10 0.53 2.00 1.44 0.67 3.00 1.17
18Bet 1.11 6.50 21.00 0.83 2.25 0.97 0.94 3.25 0.86
Pinnacle 1.08 9.07 19.05 0.77 2.25 0.94 0.79 3.00 0.91
HK
Metta/LU Riga
0
86'
2
Riga FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 14.50 10.00 1.01 0.72 -0.25 0.98 1.23 2.50 0.51
Ladbrokes 751.00 91.00 1.00 1.37 2.50 0.53
Bet365 151.00 51.00 1.00 0.70 -0.25 1.10 1.37 2.50 0.55
SNAI 11.00 7.00 1.14
William hill 71.00 56.00 1.00
Betway
Easybet 15.00 10.00 1.01 0.74 -0.25 1.06 1.50 2.50 0.49
Wade 51.00 12.00 1.00 0.78 -0.25 1.02 1.45 2.50 0.53
Mansion88 18.00 6.00 1.12 0.44 -0.50 1.56 1.25 2.50 0.62
Interwetten 60.00 16.00 1.02 6.00 3.50 0.07
10Bet 62.00 18.00 1.01 0.88 -0.25 0.66 0.90 2.50 0.64
188Bet 14.50 10.00 1.01 0.73 -0.25 0.97 1.25 2.50 0.50
12Bet 69.00 7.80 1.02 0.95 -0.25 0.85 1.14 2.50 0.67
Sbobet 2.22 0.00 0.21 2.00 2.75 0.26
WewBet 11.60 6.55 1.12 0.95 -0.25 0.85 1.14 2.50 0.67
18Bet 301.00 76.00 1.01 0.90 -0.25 0.85 1.02 2.50 0.74
Pinnacle 41.73 19.05 1.02 0.94 -0.25 0.81 1.09 2.50 0.69
HK
FC Zhetysu Taldykorgan
2
82'
2
FK Kaspyi Aktau
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.80 1.36 5.70 0.72 0.00 1.11 1.53 4.50 0.45
Ladbrokes 29.00 4.75 1.20 0.25 2.50 2.70
Bet365 5.50 1.36 6.00 0.80 0.00 1.00 1.85 4.50 0.40
SNAI 2.55 3.20 2.55
William hill 4.60 1.36 6.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 18.00 4.80 1.17 0.62 0.00 1.30 1.37 3.50 0.51
Wade 5.75 1.30 6.50 0.75 0.00 1.08 2.15 4.50 0.34
Mansion88 33.00 4.00 1.19 0.68 0.00 1.19 1.56 3.50 0.46
Interwetten 2.55 3.05 2.55 0.95 2.50 0.70
10Bet 22.00 4.55 1.19 0.53 0.00 1.08 1.25 3.50 0.45
188Bet 4.80 1.36 5.70 0.73 0.00 1.12 1.56 4.50 0.46
12Bet 4.80 1.38 4.90 0.78 0.00 1.06 1.63 4.50 0.43
Sbobet 4.80 1.34 6.00 0.74 0.00 1.11 1.88 4.50 0.35
WewBet 15.70 4.56 1.19 0.68 0.00 1.19 1.47 3.50 0.50
18Bet 20.00 4.50 1.20 0.62 0.00 1.28 1.26 3.50 0.61
Pinnacle 22.78 4.80 1.19 0.64 0.00 1.17 1.43 3.50 0.52
HK
Baltika-BFU Kaliningrad
1
81'
0
Tekstilshchik Ivanovo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Young Boys FD
5
83'
0
Dalum
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 51.00 51.00 1.10 0.50 0.70 0.97 5.50 0.82
SNAI
William hill 1.00 61.00 61.00
Betway
Easybet 1.00 51.00 51.00 1.09 0.50 0.74 0.96 5.50 0.86
Wade 1.11 8.00 13.00 0.93 2.50 0.85 0.80 4.25 0.91
Mansion88
Interwetten 1.05 11.00 21.00 0.85 4.50 0.80
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 0.85 0.75 0.85 1.02 6.25 0.68
WewBet 1.08 8.15 13.70 0.75 0.75 0.95 0.75 6.00 0.95
18Bet 1.01 51.00 51.00 1.02 0.75 0.73 0.83 5.75 0.92
Pinnacle
HK
IK Tord
4
87'
1
Lindome GIF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 9.60 17.00 0.65 0.00 1.05 1.53 5.50 0.35
Ladbrokes
Bet365 1.00 51.00 67.00 0.75 0.00 1.05 2.45 5.50 0.30
SNAI
William hill 1.00 56.00 61.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.01 9.60 17.00 0.74 0.00 0.98 1.50 5.50 0.31
Wade 1.00 15.00 46.00 0.78 0.00 1.00 2.30 5.50 0.32
Mansion88 1.04 7.00 64.00 0.85 0.00 0.99 2.22 5.50 0.31
Interwetten 2.70 3.40 2.25 0.65 2.50 1.05
10Bet 1.04 13.00 31.00 0.59 0.00 0.97 1.41 5.50 0.40
188Bet 1.01 9.60 17.00 0.66 0.00 1.04 1.63 5.50 0.31
12Bet 1.04 7.00 64.00 0.79 0.00 1.05 1.66 5.50 0.42
Sbobet 1.05 6.40 40.00 0.80 0.00 1.00 2.27 5.50 0.30
WewBet 1.06 8.35 16.20 0.81 0.00 1.03 1.66 5.50 0.42
18Bet 1.01 76.00 284.00 0.70 0.00 1.07 1.47 5.50 0.47
Pinnacle 1.35 4.18 9.76 0.73 0.00 1.09 1.87 5.50 0.41
HK
Hittarps IK
1
88'
1
Husqvarna
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 8.90 1.17 5.40 1.53 0.00 0.35 2.04 2.50 0.19
Ladbrokes
Bet365 12.00 1.25 5.00 0.35 -0.25 2.10 2.70 2.50 0.26
SNAI
William hill 21.00 1.20 4.00 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 8.90 1.17 5.40 1.60 0.00 0.24 2.00 2.50 0.15
Wade 11.00 1.29 4.50 0.38 -0.25 1.90 2.40 2.50 0.31
Mansion88 10.00 1.26 4.35 2.00 0.00 0.34 2.32 2.50 0.29
Interwetten 3.95 3.70 1.73 0.55 2.50 1.20
10Bet 1.25 3.95 17.00 0.45 -0.25 1.26 1.27 1.50 0.45
188Bet 9.20 1.16 5.60 1.56 0.00 0.34 2.17 2.50 0.16
12Bet 9.60 1.26 4.50 1.81 0.00 0.39 2.32 2.50 0.29
Sbobet 10.50 1.17 5.40 1.66 0.00 0.40 2.94 2.50 0.20
WewBet 7.85 1.30 4.37 1.81 0.00 0.39 2.22 2.50 0.27
18Bet 10.00 1.31 4.30 1.96 0.00 0.35 2.08 2.50 0.32
Pinnacle 9.73 1.38 3.91 0.47 -0.25 1.66 1.86 2.50 0.41
HK
IFK Malmo FK
2
85'
1
IFK Hassleholm
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.33 3.50 19.00 0.65 -0.25 1.20 1.37 3.50 0.55
SNAI
William hill 1.36 3.20 12.00 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 1.36 3.40 19.00 0.69 -0.25 1.16 1.36 3.50 0.59
Wade 1.40 3.40 12.00 0.75 -0.25 1.02 1.18 3.50 0.65
Mansion88 1.35 3.25 14.00
Interwetten 2.85 3.55 2.10 1.20 3.50 0.55
10Bet 1.40 3.15 11.00 0.62 -0.25 0.93 0.95 3.50 0.61
188Bet
12Bet 1.39 3.15 12.00 0.76 -0.25 1.08 1.23 3.50 0.63
Sbobet 1.36 2.85 18.00 0.65 -0.25 1.17 1.26 3.50 0.65
WewBet 1.40 3.28 9.40 0.72 -0.25 1.13 1.28 3.50 0.60
18Bet 1.38 3.25 13.50 0.72 -0.25 1.04 1.24 3.50 0.59
Pinnacle 1.43 3.38 11.11 0.77 -0.25 1.01 1.09 3.50 0.71
HK
Ifo Bromolla IF Women
1
84'
3
Trelleborgs FF (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 0.96 -0.25 0.77 0.91 2.75 0.81
Pinnacle
HK
Tukums-2000 II
2
88'
1
Legadenamo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.01 21.00 67.00 1.85 0.25 0.40 3.00 3.50 0.23
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.02 21.00 67.00
Wade 1.17 6.50 12.00 0.93 2.00 0.85 0.90 3.25 0.90
Mansion88
Interwetten 1.20 6.00 11.00 1.10 3.50 0.60
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.40 1.61 13.00 0.77 0.25 0.98 1.17 2.50 0.63
Pinnacle
HK
Vihiga Bullets
2
85'
1
AFC Leopards
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Gor Mahia
2
83'
0
Ulinzi Stars Nakuru
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 12.00 21.00 0.69 0.00 1.14 1.78 2.50 0.36
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.01 10.00 41.00 0.62 0.00 1.15 1.90 2.50 0.36
Mansion88
Interwetten 1.02 16.00 90.00 8.00 3.50 0.03
10Bet
188Bet 1.01 12.00 21.00 0.70 0.00 1.16 1.81 2.50 0.37
12Bet 0.66 0.00 1.11 1.66 2.50 0.36
Sbobet 0.66 0.00 1.16 1.63 2.50 0.41
WewBet
18Bet 1.01 18.00 124.00 0.63 0.00 1.19 1.36 2.50 0.51
Pinnacle
HK
Kakamega Homeboyz
1
82'
0
Mathare United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.04 8.50 26.00 1.53 0.25 0.47 1.53 1.50 0.45
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.05 6.50 71.00 1.40 0.25 0.50 1.38 1.50 0.50
Mansion88
Interwetten 1.05 7.75 100.00 7.00 2.50 0.05
10Bet
188Bet 1.04 8.50 26.00 1.61 0.25 0.46 1.56 1.50 0.46
12Bet 1.44 0.25 0.45 1.44 1.50 0.45
Sbobet 1.42 0.25 0.50 1.63 1.50 0.41
WewBet
18Bet 1.07 6.25 45.00 1.22 0.25 0.61 1.13 1.50 0.66
Pinnacle
HK
KCB SC
1
82'
0
Bidco United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.70 3.25 4.50 0.98 0.75 0.78 0.93 2.25 0.83
Mansion88
Interwetten 1.10 2.50 0.60
10Bet
188Bet
12Bet 0.65 0.00 1.12 1.61 1.50 0.38
Sbobet 0.65 0.00 1.17 1.88 1.50 0.33
WewBet
18Bet 0.64 0.00 1.13 1.38 1.50 0.47
Pinnacle
HK

Một số thuật ngữ khi lựa chọn tỷ lệ kèo bóng đá châu âu trực tiếp. .

FT: Full time – Thời gian cả trận đấu. . 1H: Cược ở hiệp 1. 1: Chọn cửa thắng cho đội chủ nhà. 2: Chọn cửa thắng cho đội khách. X: Chọn cửa hòa. Lưu ý thêm, ở tỷ lệ ty le keo trực tiếp hiện nay anh em sẽ không có chuyện được hoàn tiền cược như kèo Châu Á hay kèo tài xỉu mà chỉ có kết quả là thắng hay thua. Vì vậy anh em cần cập nhật các giải đấu lựa chọn thực sự chính xác.

Chọn đúng nhà cái uy tín có kèo tốt để chơi.

Ngoài việc soi kèo bóng đá chuẩn thì người chơi cũng nên chọn đúng nhà cái để cược. Chọn nhà cái uy tín làm sân chơi là điều thật sự cần thiết, mặc dù số lượng nhà cái trên mạng là khá nhiều nhưng không phải nơi nào cũng uy tín và luôn có tỉ lệ ăn cược cao như bạn mong muốn.. . Chọn tỷ lệ kèo bóng đá chuẩn dựa vào sự biến động. . Khi nghiên cứu và soi ty le keo anh em chẳng thể nào bỏ qua sự biến động của nhà cái. Cụ thể trong suốt thời gian mà trận đấu diễn ra khi đó nhà cái có thể thay đổi và cập nhật lại một số biến động ở tỷ lệ kèo so với thời điểm ban đầu. Anh em theo đó cần phải tìm hiểu sự thay đổi để kịp thời đưa ra được những quyết định chuẩn xác nhất khi chơi.. . Trong quá trình trận đấu diễn ra nhà cái thường xuyên sẽ cập nhật những biến động nhỏ trong tỷ lệ kèo cược và tỷ lệ chấp hoặc điểm số cho kèo tài xỉu. Cụ thể có kèo bóng đá bắt đầu từ ¼ khi biến động sẽ giảm xuống còn 0 thì tiền ăn cược lúc này cũng sẽ được tăng lên với kèo sau là ¼. Lúc này người đặt cược nên xuống cược cho kèo dưới sẽ an toàn hơn.

Tại sao nên lựa chọn Xem tỷ lệ cá cược bóng đá tại Vua Kèo 247. .

Hãy tìm hiểu những ưu điểm khi xem tỷ lệ bóng đá giải ngoại hạng anh, tây ban nha, cúp liên đoàn anh chính xác tại vua kèo 247 được anh em chơi bóng đánh giá như sau:. . Bảng Tỷ lệ kèo bóng đá trực tiếp tại website Vua kèo 247 có dữ liệu chính xác của rất nhiều giải đấu trên thể giới.. Có cả tỷ lệ kèo của các trận đấu game fifa online.. Giao diện phổ thông, dễ dàng đọc hiểu các thông số trên bảng ty le keo đưa ra.. Ngoài ra web Vua Kèo 247 còn có rất nhiều chức năng khác với vô vàn thông tin hữu ích để anh em tham khảo.

Tỷ lệ bóng đá , Keo Bong Da, Ty le Ca Cuoc Hôm nay

Cập nhật tỷ lệ bóng đá hôm nay, keo bong da, ty le bong da, tỉ lệ cá cược,tỉ lệ ma cao, malaysia, châu Á, tài xỉu, tỷ lệ châu Âu, kèo bóng đá trực tuyến & tỷ số bóng đá trực tuyến keonhacai. . Tỷ lệ bóng đá , Kèo Bóng Đá , Kèo nhà cái hôm nay. Trong bóng đá hiện đại thời nay thứ không thể thiếu đó là cá cược, vậy làm thế nào để bạn có thể xem được ty le keo của nhà cái đưa ra một cách nhanh nhất, chính xác nhất, dễ tìm kiếm?. . Vâng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi bóng đá keonhacai đã không ngừng thay đổi để phục vụ người chơi cập nhật những thay đổi tỷ lệ kèo 1 cách nhanh nhất. Với bảng tỉ lệ kèo nhà cái của chúng tôi bạn có thể xem tất cả các thể loại kèo từ thẻ phạt, hiệp 1, cả trận tài xỉu, cược chấp .... . Theo dõi tỉ lệ lên xuống của trận bóng bạn còn có thể biết tiền đang được dồn về đội bóng nào, nếu quen bạn có thể bắt bài nhà cái từ đó dành chiến thắng vinh quang.. . Hướng dẫn sử dụng bảng tỷ lệ kèo nhà cái. Những trận đang đá được hiển thị lên trên đầu và có mầu đỏ kèo dạng này được cập nhật trực tiếp từ sân, tỉ lệ lên xuống liên tục cùng các tình huống trong sân. Có thể dùng nó để xem kết quả bóng đá nhanh nhất khi mà bạn không thể xem hình ảnh trên tv. Nếu tự nhiên bạn thấy trận đó mất kèo thì rất có thể đã có bàn thắng hoặc thẻ đỏ, thế trận thay đổi bắt buộc nhà cái phải làm mới lại tỉ lệ cược.. . Những trận sắp diễn ra bạn kéo xuống dưới và có mầu xanh xám, đây là nơi hiển thị tất cả các trận diễn ra trong ngày hôm nay.. . Kèo bóng đá sớm những trận đấu ngày hôm sau hoặc có thể vài ngày nữa mới diễn ra bạn hãy chọn menu kèo sớm nhé.

Tỷ lệ bóng đá các giải khác.

Ngoài những giải đấu hàng đầu, chúng tôi còn cập nhật thông tin kèo tất cả các giải đấu khác diễn ra trên thế giới với hệ thống hơn 1000 giải đấu. Ngoài kèo đá banh chúng tôi còn cập nhật chi tiết về lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, top ghi bàn.

tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác